PRODEJ

ovce :  DORPER                                                                                                 

předpokládaný prodej  nových jehňat po KU  –    duben/ 2022                                                          

otcové jehňat  :  nový  plemeníci  v  České republice  – Australského  původu  (dovoz Německo)    :      JOGI  a  FALUK                                      

přírůstky :  v  roce  2021  velmi vysoké  280 – 450 g /den   

prodej beránků celoročně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

cena –  na zavolání